Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0879204579

Стратегия за развитие

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДГ АЛЕН МАК ГР. ТРЪН за ПЕРИОДА 2021 г.

Всичко, което наистина трябва да знам,
за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа,
съм научил в детската градина.
Мъдростта не е горе на върха,
където блести заветната диплома,
а там, в пясъчника на детската площадка,
в предучилищната група.
Робърт Фулам

СТРАТЕГИЯ

Мерки за повишаване качеството на образование