Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0877120995

Седмично разписание

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Първа възрастова група
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Математика   Музика
Изобразително изкуство Музика Конструиране и технологии Изобразително изкуство  
  Физическа култура Музика Физическа култура  
 
Втора възрастова група
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Математика Околен свят Музика
Изобразително изкуство Музика Конструиране и технологии Изобразително изкуство Български език и литература
  Физическа култура   Физическа култура Физическа култура
 
Трета подготвителна възрастова група
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
 Околен свят Математика Български език Математика Околен свят
Изобразително изкуство Музика Околен свят Музика Български език и литература
Български език Конструиране и технологии Изобразително изкуство Физическа култура Конструиране и технологии
Физическа култура   Физическа култура    
 
Четвърта подготвителна възрастова група
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика Български език и литература Математика Български език Околен свят
Изобразително изкуство Музика Изобразителни дейности Музика Конструиране и технологии
Околен свят Конструиране и технологии Околен свят Математика Физическа култура
Български език Физическа култура Български език и литература Физическа култура