Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0879204579

История

ИСТОРИЯ

Целодневната детска градина в град Трън стартира своята дейност през 1962 г., като първоначално се помещава в сградата на Техникума по строителство и архитектура. На 5-ти ноември през същата година, тържествено е открита новата сграда на целодневната детска градина „АЛЕН МАК”. Сградата е построена специално за целта, обзаведена със съвременно оборудване, богата учебно-техническа база, с обособен методичен кабинет и физкултурен салон. В двора са монтирани подходящи съоръжения, предназначени за провеждане на подвижни спортни и състезателни игри. Капацитетът на градината е бил 88 деца, разпределени в три целодневни групи.


През октомври 1980 г. целодневната детска градина се обединява с яслата и се поставя началото на Обединеното детско заведение „АЛЕН МАК”.


През 1999 г. ОДЗ „АЛЕН МАК” е инициатор и основният организатор на честването на 100 години от предучилищното възпитание в гр. Трън.


В историята на Обединеното детско заведение директори са В. Стоилова и Росица Милтенова. През 2012 г. бе изпратена в пенсия дългогодишната директорка г-жа Росица Милтенова.


През месец май 2013 г. се проведе конкурс за избирането на нов директор, който бе спечелен от г-жа Розалина Гаврилова.
От 7 юни 2013 г. Розалина Гаврилова е новият директор на ОДЗ „АЛЕН МАК”.