Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0879204579

Други документи

Други документи

Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - страница 1

Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - страница 2

-----------------------------------------------------------

Вътрешни правила

МЕРКИ

ПРОТОКОЛ

СЪГЛАСИЕ

-----------------------------------------------------------

Програма за обхващане и задържане в образователната система на деца от задължителна предучилищна възраст на ДГ АЛЕН МАК

Програма за предоставяне на равни възможности, и за приобщаване на деца от уязвими групи

-----------------------------------------------------------

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИ С ДЕЦА