Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0879204579

Годишен план

Годишен план за дейността на Детска градина АЛЕН МАК гр.Трън за учебната 2020 / 2021 г.

Годишен план